Aktualności

W banku, w sejfie czy w skarpecie. Ja bezpiecznie zarządzać finasami


 

       
       
 
"W banku, w sejfie czy w skarpecie. Jak bezpiecznie zarządzać finansami"

 

Wakacje 2013 to czas kiedy w szkołach trzech wschodnich województw Polski: podkarpackim, lubelskim i podlaskim organizowane są projekty edukacyjne Fundacji Rozwoju Wolontariatu dotyczące szeroko rozumianej bankowości i metod zarządzania finansami. Szczególnym patronem oraz fundatorem akcji jest Fundacja Narodowego Banku Polskiego.

 

Uczniowie w ramach zajęć ze studentami mogą dowiedzieć się cennych wiadomości na temat struktury bankowości, korzyści płynących z racjonalnego korzystania z usług bankowych oraz podstawowych cech produktów oszczędnościowych i kredytowych. A to wszystko w jasny i przystępny sposób, w formie zabawy, gier i twórczych warsztatów, podczas których każdy uczestnik ma możliwość wykazania się swoimi zdolnościami i wiedzą.

 

Obecnie projekt taki odbywa się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem. Studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego z Krakowa: Katarzyna Salwa oraz Anna Hałas w dniach od 26.08 do 29.08 2013 r. prowadzić będą zajęcia i zapoznawać z najważniejszymi zagadnieniami ekonomicznymi uczniów IV klasy, kształcących się w zawodzie technik-rolnik.

 

 

Informacje o programie „PROJEKTOR – wolontariat studencki”:

 

Celem programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z całej Polski poprzez edukacyjne realizowane przez studentów – wolontariuszy. Projekty realizowane przez Fundację koncentrują się na umiejętnościach i kompetencjach wolontariuszy. Zajęcia proponowane i realizowane przez studentów mają formę projektów edukacyjnych, dzięki czemu dzieci i młodzież uczą się przez doświadczenie. Projekty dotyczą konkretnej dziedziny nauki, przedmiotu lub wybranego obszaru aktywności. Studenci prowadzą zajęcia lingwistyczne, artystyczne, związane z ochroną środowiska, psychologiczno-pedagogiczne, informatyczne, humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, sportowe i inne.

PROJEKTOR – wolontariat studencki to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu.+-+------