Aktualności

Wdzięczni bohaterom – świąteczne wsparcie dla kombatantów – konkurs dla organizacji pozarządowych


Ministerstwo Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert pod hasłem „WDZIĘCZNI BOHATEROM – ŚWIĄTECZNE WSPARCIE DLA KOMBATANTÓW”. To szansa na uzyskanie dofinansowania dla organizacji pozarządowych, które pomagają weteranom II wojny światowej i żołnierzom polskiego podziemia niepodległościowego.

 

Pieniądze mogą być przeznaczone na zapewnienie transportu kombatantom w związku z ich codziennymi potrzebami np. przejazdów do przychodni, szpitali, sklepów, a także na spotkania świąteczne i uroczystości. Wśród zadań jest także przygotowanie i przekazanie paczek świątecznych z artykułami pierwszej potrzeby, dla żołnierzy walczących w II wojnie światowej i żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego. Dofinasowanie mogą otrzymać spotkania świąteczne dla kombatantów, organizowane w kraju i poza jego granicami, m.in. z młodzieżą i środowiskami polonijnymi. Zadania będą realizowane od 27 listopada do 31 grudnia 2020 r.

 

Kwota dotacji na wszystkie zadania to 1 500 000  zł. 

 

Warunkiem jest złożenie wniosku o dofinansowanie do 16 października 2020 r. i spełnienie wszystkich wymogów Otwartego Konkursu Ofert.

 

Szczegóły Konkursu znajdują się na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.