Aktualności

Wizyta Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego w DPS w Kozarzach


4 marca w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach miała miejsce wizyta Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego. W spotkaniu udział wzięli: Pan Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki, Pan Leszek Gruchała – Wicestarosta Wysokomazowiecki, Panowie Leszek Dąbrowski, Jerzy Pakieła, Waldemar Stanisław Kikolski – Członkowie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego, Pani Dorota Łapiak – Przewodnicząca Rady Powiatu Wysokomazowieckiego oraz Pan Marek Karolewski – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

 

 Głównym celem wizyty było zapoznanie się z efektami i infrastrukturą techniczną zrealizowanej w ubiegłym roku inwestycji pn. ,,Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach”. Podczas spotkania oceniono również stan techniczny całego obiektu, zagospodarowany teren wokół budynku DPS oraz wyremontowany w 2018 r. ze środków własnych budynek A (stary budynek DPS), w którym zaadaptowano pomieszczenia na nowe pracownie: informatyczno-poligraficzną, botaniczno-ogrodniczo-zoologiczną, rękodzieła artystycznego, umiejętności życia codziennego, rozwijania umiejętności oraz siłownię.

 

Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego zapoznał się z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w zakresie świadczonych na rzecz Mieszkańców Domu usług opiekuńczych, bytowych  oraz wspomagających. Przedstawiono również obecną sytuację ekonomiczną, plany inwestycyjne oraz zamierzenia mające na celu dalszy rozwój placówki.

(op. i foto DPS Kozarze)