Aktualności

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022 w Sokołach


1 września uczniowie w całej Polsce oficjalnie rozpoczęli rok szkolny 2021/2022. Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego z udziałem Wiceministra Edukacji i Nauki Dariusza Piontkowskiego odbyła się w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sokołach.

 

Inauguracja została poprzedzona Mszą świętą celebrowaną przez ks. Bp. Tadeusza Bronakowskiego w Bazylice Mniejszej w Sokołach.

 

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele rządu oraz samorządu na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, w tym Wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski, Senator RP Marek Komorowski, Poseł na Sejm RP Stefan Krajewski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Wicewojewoda Tomasz Madras, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Łukasz Siekierko, Podlaska Kurator Oświaty Beata Pietruszka, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, a także przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych oraz najstarsi absolwenci Szkoły Podstawowej w Sokołach, którzy uczyli się w placówce jeszcze przed II Wojną Światową.

 

Dyrektor szkoły Waldemar Kikolski serdecznie podziękował organom władzy za wybór Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sokołach na miejsce inauguracji nowego roku szkolnego. 

 

- Było to dla nas ogromne wyzwanie, ale bardzo radosne, miłe i myślę że ten ważny dzień pozostanie na długo w naszej pamięci. Jest to historyczny moment. Jeszcze nigdy w Sokołach nie było takiego spotkania.

 

Wszystkich przybyłych gości, a także uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły serdecznie powitał Wójt Gminy Sokoły Józef Zajkowski, który przybliżył zebranym ponad stuletnią historię placówki oraz złożył życzenia pomyślnego roku szkolnego.

 

- Wszystkim uczniom życzymy dużo cierpliwości, spokoju i wielu osiągnięć. Bądźcie radośni. Rozwijajcie swoje talenty i zainteresowania. Życzymy powodzenia. Nauczycielom i pracownikom oświaty życzymy satysfakcji z pracy i samych sukcesów zawodowych.

 

Zwracając się do uczniów Szkoły Podstawowej w Sokołach, wiceminister Piontkowski nawiązał do 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej:

- Obchodzimy kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej, strasznego konfliktu, który w pamięci Polaków zapisał się ogromnymi stratami. To był okres, w którym nie można było przyznawać się do polskiego patriotyzmu, było bardzo mocno ograniczone szkolnictwo. Nauczyciele, którzy chcieli wychowywać dzieci w duchu polskości, narażali własne życie, prowadząc tajne nauczanie. Dziś doceńcie to, ze możecie uczyć się w normalnych warunkach w polskiej szkole.

 

Uroczystość zakończył montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów szkoły oraz koncert zespołu ,,Harmonica" z Sokół.