Aktualności

Wojewódzkie Obchody Święta Flagi RP w Sokołach


W dniach 29.04.2018 – 03.05.2018 r.  Gmina Sokoły zorganizowała Wojewódzkie Obchody Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Sokołach – w roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uroczystości wzbudziły wśród obywateli refleksję o szczytnych kartach historii Polski. Zrealizowane wydarzenia przyczyniły się do popularyzacji wiedzy o polskiej tożsamości, szacunku do symboli narodowych, jak również pamięci o zasłużonych w obronie Ojczyzny.

Obchody rozpoczęły się w niedzielę – 29 kwietnia 2018 r. mszą świętą o godz. 9:00 w Bazylice Mniejszej w Sokołach. Mszy przewodniczył ks. Marcin Sobiech. Przybliżył nam historię Bł. J. Popiełuszki. W tym dniu nastąpiło uroczyste odsłonięcie wystawy o Błogosławionym Ks. Jerzym Popiełuszko. Uroczystego otwarcia Obchodów dokonał Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski oraz Wójt Gminy Sokoły Pan Józef Zajkowski. Wystawa dostępna jest w świątyni do dn. 14 maja 2018 r. O godz. 18:00 mieliśmy możliwość obejrzenia filmu Rafała Wieczyńskiego „Popiełuszko. Wolność jest w nas” – przejmującej opowieści o człowieku, którego odwaga i wiara rozpalała w ludziach nadzieję.

1 maja 2018 r.  na sali widowiskowej Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Sokołach dokonano otwarcia wystawy historycznej „Drogi do Niepodległości” – przedstawiającej 586 dni stanu wojennego. Wygłoszone zostały dwa referaty. Pierwszy – „Drogi do Niepodległości” wygłosił Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” Pan Józef Mozolewski, drugi natomiast o tematyce „Symboli narodowych” pracownik IPN Oddział Białystok – Pan Paweł Murawski. Żywą lekcję historii w szczególności mieli uczniowie SP w Sokołach. Dziękujemy za przybycie wszystkim zainteresowanym.

Główne uroczystości odbyły się 2 maja 2018 r. Rozpoczęły się mszą św. o godz. 11:00 w Bazylice Mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP w Sokołach. Mszę koncelebrował Biskup Łomżyński JE Janusz Stepnowski. Podczas uroczystej mszy św. zostały wprowadzone do świątyni relikwie Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki. Dziękujemy bratu i siostrze ks. Jerzego Popiełuszki za udział w uroczystościach.

W części oficjalnej – w Bazylice i w uroczystościach na palcu przed Pomnikiem-Krzyżem udział wzięli: zaproszeni goście – władze rządowe, wojewódzkie, powiatowe i samorządowe, poczet flagowy z dowódcą wystawiony przez 1 Podlaską Brygadę Obrony Terytorialnej w Białymstoku – 14. Batalion Lekkiej Piechoty – Bielsk Podlaski, Kompania Honorowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Kompania Honorowa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, , OSP w Sokołach, OSP w Bruszewie, OSP w Jeńkach, OSP w Rusi Starej, 14 pocztów sztandarowych [szkół z terenu gminy (3), OSP (4), Policji (2), PSP (1), Straży Graniczndej (1), NSZZ „Solidarność” (2), Organizacji Więzieni i Represjonowani (1)], Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – musztra paradna, Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Zambrowa.

Program uroczystości obejmował: złożenie meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystości, przegląd i przywitanie pododdziałów, podniesienie flagi państwowej oraz odegranie hymnu państwowego, przywitanie zaproszonych gości, przemówienia, wręczenie odznaczeń i wyróżnień, złożenie wieńców i kwiatów ku chwale poległym za wolność Ojczyzny, defiladę, koncert okolicznościowy Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Zambrowa i pokaz musztry paradnej uczniów klasy mundurowej z ZSOiZ w Ciechanowcu, złożenie meldunku o zakończeniu uroczystości, Przemarsz na plac rekreacyjny Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Sokołach – gdzie odbył się Festyn rodzinny.

 

Wszystkich przybyłych na uroczystości przywitał Wójt Gminy Sokoły – Pan Józef Zajkowski. Głos zabrali: Poseł RP, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pan Jarosław Zieliński, Poseł RP, Wiceminister MRiRW – Pan Jacek Bogucki, Posłanka RP – Pani Bernadeta Krynicka, Wojewoda Podlaski – Pan Bohdan Paszkowski.

 

Wojewódzkie Obchody Dnia Flagi RP – to święto państwowe skupiające uwagę na symbolach narodowych, a w szczególności na Fladze RP – by propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz szacunek do symboli państwowości polskiej.

 

Patronat honorowy nad uroczystościami objęli:

1. Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski

2. Poseł RP, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński

3. Wojewoda Podlaski Bogdan Paszkowski

4. Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński

5. Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński

6. Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku Piotr Kardela

Współorganizatorem był: Przewodniczący Zarządu Podlaskiego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Józef Mozolewski.

 

Uroczystości zakończyła msza św. za Ojczyznę w dniu 3 maja 2018 r.

 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za piękną oprawę naszych uroczystości, za udział, współpracę i współorganizację tak ważnych przedsięwzięć dla historii Polski.

 

Dziękujemy również wszystkim partnerom zaangażowanym w organizację dalszej części uroczystości – Festynu rodzinnego. Tutaj na uczestników czekały atrakcje: występ orkiestry dętej
i mażoretek, poczęstunek, część artystyczna, rozdanie nagród za czytelnictwo dziecięce i młodzieżowe roku 2017, darmowe dmuchane miasteczko, animacje rodzinne, malowanie twarzy, konkursy, koncerty: RENOMA, BEST DOMINIK NAPIÓRKOWSKI, B-QLL, MEJK, ogródek gastronomiczny! Mamy nadzieje, że atrakcje spełniły oczekiwania.

 

Dziękujemy za patronat medialny: TVP3 Białystok, Radio Białystok, Radio Nadzieja, Portal w zasiegu.pl, Gazeta Współczesna, Portal wysokomazowiecki24.pl.

 

Dziękujemy,

Agnieszka Kurzyna

Dyrektor CKB w Sokołach