Aktualności

Wójtowie i burmistrzowie z powiatu wysokomazowieckiego w Radzie Społecznej Szpitala


Podczas V Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego dokonano powołania Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem. Po raz pierwszy w radzie zasiądą wójtowie i burmistrzowie wszystkich gmin z terenu powiatu wysokomazowieckiego, co służyć ma lepszemu przepływowi informacji między szpitalem a mieszkańcami powiatu.

 

W tym roku po raz pierwszy udało mi się namówić wszystkich wójtów i burmistrzów z terenu powiatu wysokomazowieckiego do tego, aby zasiedli w Radzie Społecznej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem - poinformował Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński. - Uważam że dla dobra tego szpitala dobrze jest, aby wójtowie i burmistrzowie mieli bezpośrednią wiedzę na temat funkcjonowania tej jednostki, a jednocześnie sprawy związane m.in. z modernizacją były przedkładane na sesjach rad gmin w rozmowach z mieszkańcami. Każdy może zapytać wójta czy burmistrza i będzie on kompetentny, aby udzielić odpowiedzi.

 

Starosta przedłożył propozycję składu Społecznej Rady Szpitala Ogólnego do zatwierdzenia Radzie Powiatu. W składzie tym znaleźli się:

-  Anna Bogucka, Burmistrz Czyżewa (członek)

-  Stefan Grodzki, Wójt Gminy Kulesze Kościelne (członek)

-  Marek Kaczyński, Wójt Gminy Nowe Piekuty (członek)

-  Krzysztof Murawski, zastępca Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie (członek)

-  Jarosław Siekierko, Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie (członek)

-  Dariusz Sikorski, Wójt Gminy Kobylin Borzymy (członek)

-  Eugeniusz Święcki, Burmistrz Ciechanowca (członek)

-  Piotr Uszyński, Wójt Gminy Klukowo (członek)

-  Robert Wyszyński, Burmistrz Szepietowa (członek)

-  Józef Zajkowski, Wójt Gminy Sokoły (członek)

Przewodniczącym Rady Społecznej Szpitala pozostanie Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński. Ponadto z ramienia Zarządu Powiatu w radzie znajdzie się także Wicestarosta, Leszek Gruchała oraz z ramienia Rady Powiatu Radny Stanisław Olędzki, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Zdrowia i Porządku Publicznego. Oprócz tego do rady zaproszony został wieloletni pracownik szpitala, dr Czesław Chorąży. Przedstawicielem Wojewody Podlaskiego w radzie będzie Radny Kazimierz Jan Wysocki.

 

- Chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim wójtom i burmistrzom, że zechcieli wziąć udział w pracach tego gremium - powiedział Starosta, Bogdan Zieliński. - Każdy ma swoje zadania, każdy ma swoją prace i obowiązki, ale ta koncepcja według mnie jest właściwa i dlatego przekonałem do tego składu te osoby. 

 

Zaproponowany przez Starostę skład Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem został przyjęty przez Radę Powiatu większością głosów, przy dwóch głosach przeciwnych i jednym wstrzymującym.

 

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej w podmiocie leczniczym działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym kierownika.