Aktualności

Wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa


Wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 

otrzymał Zespół  Szkół  Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu na niżej wymienione typy szkół dla młodzieży:

- liceum ogólnokształcące – 5 649 zł

- zasadnicza szkoła zawodowa – 2 340 zł

- technikum – 4 011 zł