Aktualności

Wsparcie gmin, placówek i instytucji powiatu wysokomazowieckiego w ramach projektu „Liderzy Kooperacji”.


                                                      

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizując projekt „Liderzy Kooperacji” we współpracy z Powiatem Wysokomazowieckim na podstawie porozumienia, podjął działania w ramach dodatkowego zadania mającego na celu zwalczanie skutków wystąpienia COVID-19 i profilaktykę na rzecz osób i społeczności.

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zapewnił niezbędne środki i sprzęt ochrony osobistej podmiotom realizującym zadania z obszaru pomocy i integracji społecznej oraz innym podmiotom sektorowym, istotnym z punktu widzenia włączenia społecznego z terenu Powiatów zaangażowanych w realizację projektu "Liderzy Kooperacji", w tym z terenu Powiatu Wysokomazowieckiego w celu umożliwienia bezpiecznego wsparcia osobom i rodzinom przez te instytucje.

 

W ramach wsparcia przekazano: maseczki ochronne jednorazowe, maseczki bawełniane z filtrem, przyłbice, gogle ochronne, czepki ochronne, rękawice jednorazowe, fartuchy ochronne, kombinezony, wodoodporne oraz płyn do dezynfekcji.

Wsparciem objęto jednostki powiatowe, a także wszystkie gminy z terenu powiatu wysokomazowieckiego, w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodki Pomocy Społecznej, Instytucje Kultury, Powiatową Państwową Straż Pożarną wraz z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Stowarzyszenia oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.