Aktualności

Wspólny apel o udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego


15 maja podczas spotkania w Uniwersyteckim Centrum Kultury w Białymstoku Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński, wraz z przedstawicielami świata nauki, ochrony zdrowia, przedsiębiorców, studentów i samorządu apelował o udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 26 maja.

 

- Już po raz czwarty będziemy wybierali swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Frekwencja w Polsce w tych wyborach jest bardzo niska, prawie o połowę niższa niż w innych krajach UE – rozpoczął spotkanie Marszałek Województwa Podlaskiego, Artur Kosicki. - Obecny Parlament Europejskiej będzie decydował o ostatecznym kształcie przyszłego budżetu Unii, a z naszej perspektywy ma to ogromne znaczenie.

 

 Zapowiedział także, iż w najbliższych dniach mieszkańcy województwa powinni otrzymać jego list zachęcający do udziału w wyborach i głosowania - zgodnie ze swoimi przekonaniami.

- Wspólnie zadbajmy  o to, by reprezentacja nie tylko naszego regionu, ale i kraju była silna i przygotowana, by walczyć o interesy naszego kraju – zakończył.

 

Apel o udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego wystosowany został w Uniwersyteckim Centrum Kultury znajdującym się na terenie Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku. Nieprzypadkowo, bo uczelnia na budowę kompleksu przy ul. Ciołkowskiego 1 pozyskała prawie ćwierć miliarda złotych, w zdecydowanej większości pochodzących właśnie z funduszy Unii Europejskiej.  Prof. Robert Ciborowski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku, wspominając o rozwoju uczelnianej infrastruktury podkreślił także inny ważny aspekt, jaki uczelnia wynosi z obecności Polski w UE.

- Możliwość internacjonalizacji sprawia, że nasi studenci i pracownicy mogą wyjechać za granicę, możemy gościć ogromne rzesze studentów. I to jest wartością samą w sobie. Unia Europejska daje nam olbrzymi zakres możliwości rozwoju akademickiego i naukowego. Zachęcam, by ten projekt europejski dalej wspierać – zaapelował.

 

Rektor Politechniki Białostockiej, prof. Lech Dzienis wspomniał, iż jego uczelnia skorzystała już ze wsparcia unijnego na prawie 400 mln zł na różne  projekty

. - Fundusze unijne pozwoliły polskim uczelniom osiągnąć wyżej niż średni poziom, jeśli chodzi o wyposażenie badawcze i naukowe laboratoriów. Dostrzegam to na każdym kroku jako przedstawiciel krajowych władz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Bez aktywnego uczestnictwa w Parlamencie Europejskim nie jest możliwy dalszy rozwój – stwierdził.

 

W imieniu samorządowców – oprócz marszałka województwa - wypowiedział się przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego - Bogdan Zieliński, Starosta Wysokomazowiecki oraz Grzegorz Jakuć, Wójt Gminy Turośl Kościelna, jako przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

- Wybory europejskie w świadomości naszych mieszkańców są odległe, jak przysłowiowa Bruksela. Warto jednak iść na te wybory, bo ich wynik wpływa na codzienne życie mieszkańców – mówił Bogdan Zieliński.

Wójt Grzegorz Jakuć dodał: - Wbrew potocznym opiniom, co znaczy jeden głos, ten głos w ujęciu globalnym i masowym ma bardzo duże znaczenie. Zachęcamy do udziału w wyborach zgodnie z ideą „nic o nas bez nas”.

Swoje wsparcie apelu do udziału w wyborach przekazali także przedstawiciele ochrony zdrowia i biznesu.  

- Nasze województwo i nasze placówki ochrony zdrowia w ciągu tych 15 lat bardzo się zmieniły. Bez dalszego wsparcia, które jest potrzebne także z poziomu europejskiego, dalszy ich rozwój nie będzie możliwy - dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii, Magdalena Borkowska.

W imieniu przedsiębiorców głos zabrał szef Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości przy Marszałku  i jednocześnie m.in. Przewodniczący Rady Nadzorczej Jagiellonii Białystok - Wojciech Strzałkowski.

- Jako Polacy jesteśmy europejczykami do ponad 1000 lat. Instytucje europejskie są nam bliskie i bardzo potrzebne. Dlatego tak ważne jest, by uczestniczyć w życiu społecznym i gospodarczym w Europie. Apelujemy, idźmy do wyborów i oddajmy głos na swego wybranego przedstawiciela – przekonywał.

 

W imieniu studentów głos zabrały przedstawicielki Erasmus Student Network. Justyna Zalesko opowiedziała o kampaniach informacyjnych „Studenci głosują” kierowanych do polskich studentów oraz „Erasmus goes voting” przeznaczonych do studentów zagranicznych studiujących w Polsce.

- Jako organizacja działamy dzięki europejskiemu programowi Erasmus +, bez niego niemożliwa byłaby wymiana młodzieży – przypomina Justyna Zalesko.

 

Z kolei Heta Santamäki, studentka z Finlandii, studiująca w Białymstoku socjologię, wspomniała, iż weźmie udział w wyborach w Polsce oddając głos w fińskim konsulacie w Warszawie.

- Potrzebujemy współpracy na poziomie europejskim, a udziałem w głosowaniu pokazujemy, że wspieramy wiele inicjatyw w tym np. system wymiany studentów Erasmus.

 

Pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się w Polsce w 2004 roku. Tegoroczna edycja będzie czwartą od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wybory odbywają się co 5 lat. W dotychczasowych wyborach frekwencja w łączonym okręgu nr 3 obejmującym województwa warmińsko-mazurskie oraz podlaskie była najniższą w kraju.

 

Źródło: www,wrotapodlasia.pl