Aktualności

Wszystko jest ważne, ale najważniejszy jest człowiek..


15 września 2016 roku odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Turystyczno - Rehabilitacyjnego w Krzyżewie. Centrum prowadzone jest w formie Zakładu Aktywności Zawodowej i powstało w odrestaurowanym stuletnim budynku, w którym mieściła się pierwsza szkoła rolnicza na tym terenie. Zagospodarowanie budynków, które w chwili obecnej nie były wykorzystane na rzecz szkoły, kosztowało samorząd powiatu ponad 11 mln zł, z czego 8 mln to dofinansowanie unijne w ramach RPO WP.

Dzięki tej inwestycji powstał pensjonat dla gości na 46 miejsc, hotel, sale do ćwiczeń i rehabilitacji, gabinet masażu, sauna, grota solna, siłownia, stajnie dla koni. Zakład Aktywności zawodowej zatrudnia 28 osób niepełnosprawnych i 12 instruktorów pracy.

Otwarcia uroczystości dokonał pan Piotr Konczewski prezes fundacji „Praca dla Niewidomych”, która jest operatorem Centrum wyłonionym w otwartym konkursie przez Powiat Wysokomazowiecki, oraz prowadzi Zakład Aktywności Zawodowej.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in.: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, poseł na Sejm RP Dariusz Piontkowski członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Wicestarosta Leszek Gruchała, Rada Powiatu Wysokomazowieckiego na czele z Przewodniczącą Rady Dorotą Łapiak, Wójt Gminy Sokoły Józef Zajkowski wraz z radnymi Rady Gminy, Zastępca Komendanta Głównego Policji w Warszawie nadinspektor Jana Lach, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Białymstoku Janina Mironowicz, Dyrektor Podlaskiego Oddziału PFRON Adam Wiński oraz wielu innych. Następnie głos zabrał Bogdan Zieliński Starosta Wysokomazowiecki, który ze swej strony podziękował wszystkim, a w sposób szczególny radzie powiatu wysokomazowieckiego, którzy przyczynili się i dołożyli wszelkich starań by powstała ta inwestycja i ta instytucja. Moment ten jednocześnie staje się początkiem nowego rozdziału w historii tego miejsca. Historia ta pisana będzie działalnością Centrum Turystyczno - Rehabilitacyjnego, zadowoleniem jego pensjonariuszy, zaangażowaniem pracowników, a także miejmy nadzieję satysfakcją i dumą mieszkańców Krzyżewa i całego Powiatu Wysokomazowieckiego. Wszystko jest ważne, ale najważniejszy jest człowiek, szczególnie ten, który potrzebuje pomocy. Swoje wystąpienie wygłosił również sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski oraz Wójt Gminy Sokoły Józef Zajkowski.

W dalszej części spotkania dokonano oficjalnego przecięcia wstęgi i poświęcenia Centrum oraz zwiedzania tego wyjątkowego miejsca.