Aktualności

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym


Na podstawie art. 35 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Starosta Wysokomazowiecki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie natychmiastowym.


Pliki do pobrania