Aktualności

X Międzyszkolny Konkursu Wiedzy o Patronie "Jan Paweł II w Afryce” przeprowadzony w Szkole Podstawowej w Sokołach.


Finał konkursu odbył się 27.10.2017r. w Szkole Podstawowej w Sokołach. Honorowy patronat objęli: J.E.Ks. Biskup Janusz Stepnowski, Podlaski Kurator Oświaty P. Jadwiga Mariola Szczypiń, Starosta Wysokomazowiecki P. Bogdan Zieliński, Proboszcz Parafii Sokoły ks. Kanonik Czesław Małż i Wójt Gminy Sokoły P. Józef Zajkowski. Do grona gości dołączyli: St. Wizytator Pani Danuta Radwańska oraz Ks. Dziekan M. Dembiński. Skierowali oni ciepłe słowa do uczestników i organizatorów konkursu oraz  wręczyli nagrody.  Swoje słowo przesłał także wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński oraz poseł na Sejm RP Dariusz Piontkowski.
W konkursie wzięło udział 13 szkół.

      Konkurs przebiegał wielowątkowo – na płaszczyźnie plastycznej i wiedzowej. Przez październik uczniowie w swoich szkołach wykonywali prace plastyczne ilustrujące hasło przewodnie konkursu. Pocztą elektroniczną przesyłali do organizatorów zdjęcia wykonanych prac, a oryginały dostarczali bezpośrednio do naszej szkoły. Wpłynęły 54 prace.
23 października br. komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokołach Pana Waldemara Kikolskiego, przyznała po dwie nagrody w każdej z trzech grup wiekowych. Poprzez głosowanie elektroniczne internauci przyznali po jednej nagrodzie w każdej kategorii.

Rozdanie nagród nastąpiło  27 października 2017r. podczas  finału części wiedzowej.
W konkursie plastycznym wzięły udział następujące szkoły:

 1. Szkoła Podstawowa w Jabłoni Kościelnej
 2. Gimnazjum w Czarnej Białostockiej
 3. Szkoła Podstawowa. w Wiźnie
 4. Szkoła Podstawowa nr 1w Wysokiem Mazowieckiem
 5. Szkoła Podstawowa w Sokołach
 6. Szkoła Podstawowa w Łubinie Kościelnym
 7. Szkoła Podstawowa w Boćkach
 8. Gimnazjum w Rutkach Kossakach
 9. Szkoła Podstawowa w Dziadkowicach
 10. Miejski Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem
 11.  Szkoła Podstawowa w Szepietowie

Nagrodzone osoby to:

w kategorii klas O-III szkoły podstawowej

I miejsce – Marlena Pac Szkoła Podstawowa w Łubinie Kościelnym

II miejsce - Kacper Sobolewski Szkoła Podstawowa w Łubinie Kościelnym

Nagroda internautów – Malwina Chmielewska Miejski Zespół Szkół  Szkoła Podstawowa  nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

            w kategorii klas IV – VI szkoły podstawowej:

I miejsce – Maja Mantur Szkoła Podstawowa w Jabłoni Kościelnej

II miejsce –Eliza Borowska Szkoła Podstawowa w Łubinie Kościelnym

 oraz Amelia Dworakowska Szkoła Podstawowa w Sokołach

Nagroda interautów –Anna Staszek Szkoła Podstawowa w Wiźnie

            w kategorii kl VII i gimnazjów:

 I miejsce – Luiza Lubowicka Miejski Zespół Szkół  Szkoła Podstawowa  nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

II miejsce – Natalia Skłodowska Szkoła Podstawowa  w Sokołach

Nagroda internautów – Gabriela Markowska   Szkoła Podstawowa w Boćkach

W drugiej części udział brało 7 szkół:

 1. Miejski Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem
 2. Szkoła Podstawowa w Szepietowie
 3. Gimnazjum w Rutkach
 4. Szkoła Podstawowa  w Sokołach
 5. Szkoła Podstawowa w Jabłoni Kościelnej
 6. Szkoła Podstawowa w Czyżewie
 7. Szkoła Podstawowa w Kobylinie Borzymach

 Po części pisemnej wyłoniono trzech laureatów w kategorii indywidualnej.  Laureatami w kategorii indywidualnej zostali:
I miejsce – Agata Pieńkoś – Gimnazjum w Rutkach Kossakach
II miejsce – Paulina Święcka – Gimnazjum w Rutkach Kossakach

III miejsce – Michał Łupiński – Szkoła Podstawowa w Sokołach

Zwycięskie drużyny  przystąpiły do kolejnego etapu. Konkurencje dla drużyn były różnego typu: należało odpowiedzieć na wybrane losowo pytania dotyczące życia, nauczania Jana Pawła II i Jego pielgrzymek do Afryki, ułożyć rozsypankę w pełne zdanie, zaznaczyć na mapie wskazane miejsca i obiekty, odgadnąć logo którego spotkania Światowych Dni Młodzieży przedstawia stopniowo odsłaniana ilustracja oraz ułożyć puzzle przedstawiające spotkanie Jana Pawła II z afrykańskimi dziećmi. Zmagania obserwowała i oceniała komisja powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół w Sokołach.  Laureatami zostały drużyny
z  Szepietowa - opiekun A. Grodzka, z Sokół - opiekun G. Komar i z Wysokiego Mazowieckiego – opiekun A. Jamiołkowska. Pozostałe drużyny : Jabłoń Kościelna,  Kobylin Borzymy, Rutki Kossaki i Czyżew  otrzymały pamiątkowe dyplomy i podziękowania. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody dzięki sponsorom – Staroście Wysokomazowieckiemu, miejscowej Parafii, Bankowi Spółdzielczemu w Sokołach, Wójtowi Gminy Sokoły oraz Radzie Rodziców, za co jesteśmy bardzo wdzięczni i dziękujemy.

Uczniowie naszych szkół wykazali się wielkimi talentami plastycznymi oraz rozległą wiedzą dotyczącą św. Jana Pawła II.  Wystawa prac dostępna jest na szkolnej stronie internetowej  www.gimsok.c0.pl

Mamy nadzieję na spotkanie za rok w następnej edycji konkursu.

Hanna Grabowska

wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Sokołach