Aktualności

X Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego


16 listopada br. odbyła się X Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji. Porządek sesji obejmował:  -sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i działalności Zarządu pomiędzy sesjami,  - sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji pomiędzy sesjami, - informację o stanie inwestycji na drogach powiatowych i przygotowania do sezonu zimowego. Przedstawiony został projekt budżetu powiatu na 2016 rok oraz podjęto uchwały w sprawie: a) określenia rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania, b) zmiany uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem, c) delegowania radnych do komisji bezpieczeństwa i porządku, d) zmian w budżecie powiatu na 2015 rok, e) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2015 rok.