Aktualności

XI edycja konkursu historycznego “Epoka Prymasa Tysiąclecia”


W środę 29 maja 2013 roku odbyła się XI Edycja Konkursu Historycznego “Epoka Prymasa Tysiąclecia”. Jego organizatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie.

Rozgrywki finałowe poprzedzone zostały eliminacjami szkolnymi, które odbyły się w marcu. Każda z uczestniczących w konkursie szkół zgłosiła po trzech uczniów do dalszego etapu. Rozgrywka finałowa miała przebieg dwustopniowy. Najpierw wszyscy uczestnicy napisali test, dotyczący zagadnień z historii Polski i biografii Prymasa Wyszyńskiego. Na podstawie jego wyników wyłoniono finalistów o najwyższej ilości punktów. Następnie uczniowie odpowiadali na pytania problemowe z zakresu historii i biografii Prymasa.

Komisja, której przewodniczył dr Krzysztof Sychowicz (IPN w Białymstoku), a w skład której weszła m.in. pani Iwona Czarcińska (Instytut Prymasowski w Warszawie), wysłuchała wypowiedzi finalistów i wyłoniła laureatów.

W kategorii gimnazjów zwyciężyli:

  • Marcin Gontarski – Miejskie Gimnazjum w Zambrowie
  • Maciej Gacki – Miejskie Gimnazjum w Zambrowie
  • Daniel Kossakowski – Katolickie Gimnazjum w Łomży

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

  • Ewa Bogucka – ZSOiZ w Ciechanowcu
  • Klaudia Suchcicka – I LO w Ostrołęce
  • Adrianna Janiszewska – ZSOiZ w Ciechanowcu

Zespołowo  pierwsze miejsce zajęło Miejskie Gimnazjum w Zambrowie, zaś w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężył ZSOiZ w Ciechanowcu.

Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali wartościowe nagrody ufundowane przez białostocki oddział IPN oraz Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem.

Konkurs jest doskonałym sposobem na upowszechnienie wiedzy o osobie i dziedzictwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego i rozbudzanie zainteresowania najnowszą historią Polski. Dzięki uczestnictwu w nim młodzież rozwija poczucie tożsamości narodowej, uczy się krytycznie oceniać otaczającą rzeczywistość i doceniać autorytety moralne.