Aktualności

XI Powiatowy Konkurs Gimnazjalistów „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”.


21 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie odbył się XI Powiatowy Konkurs Gimnazjalistów „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”.

 

Celem konkursu było nabycie oraz doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, a dzięki temu pokonanie bariery nieśmiałości oraz przyjęcie aktywnej postawy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia drugiego człowieka.

 

Organizatorzy XI Powiatowego Konkursu „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”:

-       Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie,

-       Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem,

-       Oddział Ratunkowy Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

 

Materiały niezbędne do przeprowadzenia konkursu, nagrody dla uczestników oraz poczęstunek zostały ufundowane przez:

-  Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie,

-  Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem,

-  Firmę Mlek – Mar Marta Krajewska w Szepietowie,

-  Radę Rodziców Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie.

 

W konkursie wzięło udział 7 trzyosobowych zespołów gimnazjalistów ze szkół podstawowych powiatu wysokomazowieckiego. Rywalizacji podjęły się szkoły z: Ciechanowca, Czyżewa, Jabłonki Kościelnej, Jabłoni Kościelnej, Kulesz Kościelnych, Sokół i Szepietowa. Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczną (test składający się z zadań zamkniętych) uczestnicy pisali indywidualnie. Suma punktów zdobyta przez drużynę była dzielona przez 3, a otrzymana średnia była wynikiem drużyny z testu (maksymalnie drużyna mogła zdobyć 25 punktów). Zadania w części praktycznej wykonywane były przez całą drużynę. W części tej maksymalnie można było zdobyć 26,5 punktów. W sumie z obu części można było uzyskać  51,5 punktów.

Część teoretyczną i praktyczną konkursu opracowała oraz rzetelnie i sumiennie oceniała komisja w składzie: Tomasz Sieńczuk – z-ca komendanta PSP, opiekun konkursu, przewodniczący Komisji, ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy, Sylwester Dąbrowski – ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy, Marcin Stachurski – ratownik medyczny (przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem), Marcin Załuska – ratownik medyczny, Paweł Dworakowski – ratownik medyczny (przedstawiciele Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem).

Zmagania konkursowe oraz wręczenie nagród odbywały się w obecności kibicujących uczniów, opiekunów drużyn i zaproszonych gości. Wszystkie osoby ze zwycięskich zespołów otrzymały nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, do wyboru były powerbanki (2 rodzaje) oraz głośniki bezprzewodowe. Szkołom startującym w konkursie, sponsorom oraz współorganizatorom zostały wręczone statuetki, a wszystkim uczestnikom, ich opiekunom, sędziowskiej Komisji oraz zaproszonym gościom pamiątkowe znaczki.

Zwycięskie drużyny XI edycji Konkursu to:

I miejsce – Kulesze Kościelne

II miejsce – Ciechanowiec

III miejsce – Szepietowo

 

Historia Konkursu

I edycja 28. 11. 2007 r.

I m – Szepietowo

II m – Wysokie Mazowieckie

III m – Czyżew

II edycja 19. 11. 2008 r.

I m – Szepietowo

II m – Klukowo

III m – Rosochate Kościelne

III edycja 27. 11. 2009 r.

I m – Ciechanowiec

II m – Sokoły

III m – Szepietowo

IV edycja 14. 12. 2010 r.

I m – Wysokie Mazowieckie

II m – Ciechanowiec

III m – Nowe Piekuty

V edycja 18. 11. 2011 r.         

I m – Szepietowo     

II m – Wysokie Mazowieckie

III m – Sokoły

VI edycja 30. 11. 2012 r.

I m – Kulesze Kościelne

II m – Klukowo

III m – Kobylin Borzymy

VII edycja 26. 11. 2013 r.

I m – Wysokie Mazowieckie

II m – Ciechanowiec

III m – Szepietowo

VIII edycja 28. 11. 2014 r.

I m – Klukowo

II m – Czyżew

III m – Ciechanowiec

IX edycja 26. 11. 2015 r.

I m – Ciechanowiec

II m – Klukowo

III m – Wysokie Mazowieckie

X edycja 30. 11. 2016 r.

I m – Kulesze Kościelne

II m – Nowe Piekuty

III m – Szepietowo

 

 

Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania:

-       młodzieży za przygotowanie i udział w konkursie, jednocześnie gratulują wszystkim uczestnikom dużej wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

-       opiekunom za przygotowanie młodzieży do konkursu,

-       sponsorom za ufundowanie nagród oraz poczęstunku dla uczestników konkursu.