Aktualności

XI Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego oraz spotkanie opłatkowe


22 grudnia 2015 roku odbyła się XI Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji. Porządek sesji obejmował: sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i działalności zarządu pomiędzy sesjami, sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji pomiędzy sesjami, informację Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu wysokomazowieckiego za 2014 rok, informację o pracy administracji Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem w 2015 roku oraz sprawozdanie Starosty Wysokomazowieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Wysokomazowieckiego w roku 2015. Ponadto rozpatrzono projekty uchwał i przyjęto uchwały w sprawie: a) darowizny na rzecz Województwa Podlaskiego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ruś Stara, gmina Wysokie Mazowieckie, stanowiącej własność Powiatu Wysokomazowieckiego, b) wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2015 rok, c) zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki, d) zmian w budżecie powiatu na 2015 rok, e) zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok, f) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2016 rok, g) zatwierdzenia planu pracy rady na rok 2016, h) uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok, i) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2016-2021.

Po zakończeniu obrad sesji odbyło się tradycyjne coroczne spotkanie opłatkowe władz i pracowników Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem. Swoją obecnością zaszczycili: ks. Ryszard Niwiński proboszcz parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem, ks. Edward Łapiński proboszcz parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem, Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski, Jerzy Leszczyński Marszałek Województwa Podlaskiego, Dariusz Sapiński Prezes SM Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu wysokomazowieckiego, dyrektorzy i kierownicy jednostek powiatowych i innych jednostek oraz zakładów pracy funkcjonujących na terenie powiatu oraz radni powiatu.

Uroczystość przebiegająca w ciepłej i serdecznej atmosferze zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, była okazją nie tylko do wspólnego przełamania się opłatkiem, ale również podziękowania za zaangażowanie i pracę.