Aktualności

XII Dni Gimnazjalistów „Młodzi dla Młodych”


21 i 22 maja 2015r., już po raz XII, w Hodyszewie i Nowych Piekutach odbyły się Dni Gimnazjalistów. Przybyła na nie młodzież z 19 szkół z terenu województwa podlaskiego (450 uczestników), by przez dwa dni spędzić ze sobą czas, głównie na świeżym powietrzu, by dzielić się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w szkole, bawić się, ale przede wszystkim – przeżyć niezwykłą przygodę. Stałe punkty programu Dni Gimnazjalistów to - msza święta odprawiona pierwszego dnia w Sanktuarium Maryjnym w Hodyszewie ( godz. 9.30), rajd ok. 10 – kilometrowymi czterema różnymi trasami, rozwiązywanie różnorodnych zadań, dyskoteka, a drugiego dnia –zajęcia integrujące młodzież ze wszystkich szkół. W tym roku spotkaniu gimnazjalistów przyświecało hasło „Młodzi dla Młodych”, nawiązujące do Światowych Dni Młodzieży, które

w 2016 r. odbędą się w Krakowie. Tegoroczne przedsięwzięcie było poniekąd przygotowaniem do tego wielkiego wydarzenia. Organizatorzy tak przygotowali program, by uświadomić gimnazjalistom, jak wiele sobą reprezentują i jak wiele mają do przekazania swoim rówieśnikom.

Przebieg pierwszego dnia:

ü 9. 30 – msza w Sanktuarium Maryjnym w Hodyszewie celebrowana przez Prowincjała Pallotynów ks. dr. Zenona  Hanasa;

ü 11.00 – 16.00 – wymarsz na cztery trasy rajdowe i wykonywanie zadań do Bajki o planecie Tetrze (budowanie makiet kontynentów, ułożenie hymnów kontynentów, zaprojektowanie godła i stroju ludowego, ustalenie kalendarza świąt i uroczystości obchodzonych przez mieszkańców kontynentów);

ü 16.00 – 17.00 – zakwaterowanie w szkole w Nowych Piekutach, obiadokolacja;

ü 20.00 – 23.30 – dyskoteka.

Przebieg drugiego dnia:

ü 7.00 – pobudka;

ü 7.30 – 9.00 – śniadanie;

ü 9.30 – 12.00 – „Budowanie mostów” – spotkanie „mieszkańców” czterech różnych kontynentów i wymiana doświadczeń, dzielenie się umiejętnościami, „przejmowanie’ dobrych wzorców i zachowań, wypracowywanie zintegrowanych działań, wspólna zabawa, pląsy;

ü 12.30 – 14.00 – prezentowanie efektów współpracy mieszkańców Kontynentu Wodnego, Powietrznego, Ziemskiego i Ognistego                       ( Zmyślaków, Przeczuwaków, Myślaków i Czujaków) – integracja wszystkich drużyn;

ü 14.00 – 14.30 – układanie i nauka choreografii do piosenki zespołu Gawęda „Grajmy w kolory”;

ü 14.30 – 15.00 – podsumowanie XII Dni Gimnazjalistów.

Młodzież zgromadzona na XII Dniach Gimnazjalistów wykazała się niezwykłą pomysłowością i oryginalnością w wykonywaniu zadań przygotowanych przez organizatorów. Włączyła do wspólnej zabawy także mieszkańców gminy Nowe Piekuty.

Gimnazjaliści pod okiem swoich opiekunów, niezwykle kreatywnie współpracowali ze sobą, czego efektem była doskonała, trwająca wiele godzin, zabawa na świeżym powietrzu. Mimo zmęczenia po rajdzie, dyskotece

i niekoniecznie przespanej nocy, młodzi ludzie wykrzesali z siebie niezwykłe pokłady energii, aby drugiego dnia, angażując do zabawy organizatorów, koordynatorów i opiekunów, tańczyć Belgijkę, pląs „Czekolada”, Makarenę

i wiele, wiele innych.

Mimo że z wyróżnieniami do swoich szkół wróciły drużyny z Szumowa, Wysokiego Mazowieckiego, Białegostoku ( Gimnazjum nr 17) i Szepietowa, zwycięzcami są tak naprawdę wszyscy. Każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar. Uczestnicy na pewno długo wspominać będą niezwykłą atmosferę panującą podczas całego zjazdu, nowe znajomości, i ... (?)