Aktualności

XIII Powiatowy Konkurs „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”


27 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie odbył się XIII Powiatowy Konkurs „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”. Celem konkursu było nabycie oraz doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, a dzięki temu pokonanie bariery nieśmiałości oraz przyjęcie aktywnej postawy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia drugiego człowieka.

 

Organizatorzy XIII Powiatowego Konkursu „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”:

-       Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie,

-       Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem,

-       Oddział Ratunkowy Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

 

Materiały niezbędne do przeprowadzenia konkursu, nagrody dla uczestników oraz poczęstunek zostały ufundowane przez:

-  Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie,

-  Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem,

-  Firmę Mlek – Mar Marta Krajewska w Szepietowie,

- Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szepietowie.

 

W konkursie wzięło udział 10 trzyosobowych zespołów ze szkół podstawowych powiatu wysokomazowieckiego. Rywalizacji podjęły się szkoły z: Bruszewa, Czyżewa, Dąbrówki Kościelnej, Jabłoni Kościelnej, Kulesz Kościelnych, Rosochatego Kościelnego, Sokół, Wojen Krup, Wysokiego Mazowieckiego ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Szepietowa. Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczną (test składający się z zadań zamkniętych) uczestnicy pisali indywidualnie. Suma punktów zdobyta przez drużynę była dzielona przez 3, a otrzymana średnia była wynikiem drużyny z testu (maksymalnie drużyna mogła zdobyć 25 punktów). Zadania w części praktycznej wykonywane były przez całą drużynę. W części tej maksymalnie można było zdobyć 28 punktów. W sumie z obu części można było uzyskać 53 punkty.

 

Część teoretyczną i praktyczną konkursu opracowała oraz rzetelnie i sumiennie oceniała komisja w składzie: Tomasz Sieńczuk – z-ca komendanta PSP, opiekun konkursu, przewodniczący Komisji, ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy, Sylwester Dąbrowski – ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy, Daniel Brzozowski – ratownik medyczny, Marcin Stachurski – ratownik medyczny (przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem), Marcin Załuska – ratownik medyczny, Paweł Dworakowski – ratownik medyczny (przedstawiciele Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem).

 

Przed rozpoczęciem części praktycznej głos zabrał przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szepietowie, pan Marian Kruszewski, który zwrócił uwagę na konsekwencje zdrowotne i społeczne picia alkoholu oraz zażywania środków odurzających. Podkreślił, również, że są one częstą przyczyną wypadków drogowych.

 

Zmagania konkursowe oraz wręczenie nagród odbywały się w obecności kibicujących uczniów, opiekunów drużyn i zaproszonych gości. Aby wyłonić laureata 3. miejsca trzeba było przeprowadzić dogrywkę między drużyną z Sokół i drużyną z Bruszewa. Miała ona aż trzy etapy, gdyż drużyny walczyły bardzo równo. Ostatecznie trzecie miejsce zdobyło Bruszewo. Wszystkim drużynom zostały wręczone pamiątkowe puchary, a każda osoba z trzech zwycięskich zespołów otrzymała nagrody w postaci sprzętu elektronicznego. Drużyna z najniższą ilością punktów otrzymała maskotkę – strażaka, ufundowaną przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem, którą wręczył mł. bryg. Adam Frankowski – komendant powiatowy PSP.. Uczestnikom konkursu, ich opiekunom oraz jurorom zostały rozdane pamiątkowe smycze z identyfikatorami. Na zakończenie dyrektor szkoły podstawowej w Szepietowie, pan Piotr Markowski przekazał sponsorom oraz współorganizatorom konkursu pamiątkowe podziękowania.

 

Zwycięskie drużyny XIII edycji Konkursu to:

I miejsce – Szepietowo

II miejsce – Kulesze Kościelne

III miejsce – Bruszewo

 

Historia Konkursu

I edycja 28. 11. 2007 r.

I m – Szepietowo

II m – Wysokie Mazowieckie

III m – Czyżew

II edycja 19. 11. 2008 r.

I m – Szepietowo

II m – Klukowo

III m – Rosochate Kościelne

III edycja 27. 11. 2009 r.

I m – Ciechanowiec

II m – Sokoły

III m – Szepietowo

IV edycja 14. 12. 2010 r.

I m – Wysokie Mazowieckie

II m – Ciechanowiec

III m – Nowe Piekuty

V edycja 18. 11. 2011 r.         

I m – Szepietowo     

II m – Wysokie Mazowieckie

III m – Sokoły

VI edycja 30. 11. 2012 r.

I m – Kulesze Kościelne

II m – Klukowo

III m – Kobylin Borzymy

VII edycja 26. 11. 2013 r.

I m – Wysokie Mazowieckie

II m – Ciechanowiec

III m – Szepietowo

VIII edycja28. 11. 2014 r.

I m – Klukowo

II m – Czyżew

III m – Ciechanowiec

IX edycja26. 11. 2015 r.

I m – Ciechanowiec

II m – Klukowo

III m – Wysokie Mazowieckie

X edycja30. 11. 2016 r.

I m – Kulesze Kościelne

II m – Nowe Piekuty

III m – Szepietowo

XI edycja21 . 11. 2017 r.

I m – Kulesze Kościelne

II m – Ciechanowiec

III m – Szepietowo

                                        

XII edycja 22. 11. 2018 r.

I m – Kulesze Kościelne

II m – Ciechanowiec

III m – Klukowo

 

 

Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania:

-       młodzieży za przygotowanie i udział w konkursie, jednocześnie gratulują wszystkim uczestnikom dużej wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

-       opiekunom za przygotowanie młodzieży do konkursu,

-       sponsorom za ufundowanie nagród oraz poczęstunku dla uczestników konkursu.