Aktualności

XIII Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji


22 marca 2016 roku odbyła się XIII Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji

 

Podczas obrad Rada Powiatu Wysokomazowieckiego przyjęła protokół z XII Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji, zapoznała się ze sprawozdaniem Starosty
z wykonania uchwał i działalności zarządu pomiędzy sesjami oraz rozpatrzyła projekty uchwał
i podjęła uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok oraz w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2016 rok.

Po zakończeniu obrad w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się coroczne spotkanie wielkanocne, w którym udział wzięli radni Rady Powiatu Wysokomazowieckiego, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy starostwa powiatowego oraz zaproszeni goście.

Starosta Bogdan Zieliński dokonał uroczystego powitania życząc z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy pogody w sercu i radości, aby Zmartwychwstały Chrystus obdarzał wszystkich mocą łask, zdrowiem i wszelką pomyślnością a budząca się do życia przyroda dała siłę i natchnienie do pokonywania wyzwań, jakie niesie ze sobą każdy nowy dzień.