XX Powiatowe Dyktando Mistrzów Ortografii


Dnia 11 maja 2022 roku miała miejsce XX edycja Powiatowego Dyktanda 

Mistrzów Ortografii. Przedsięwzięcie było owocem współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie z Dyrektorem Tomaszem Paduchem na czele oraz Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie, której Dyrektorem jest Piotr Markowski. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza - Michał Gąsowski, Przewodniczący Rady Miejskiej - Grzegorz Żochowski, Przewodniczący Rady Rodziców - Sławomir Kućmierowski.

Organizacja powiatowego dyktanda miała na celu podnoszenie umiejętności ortograficznych uczniów, budzenie potrzeby znajomości zasad ortograficznych, rozwijanie ogólnej sprawności językowej, rozbudzanie zainteresowań pięknem języka ojczystego, wreszcie integrację uczniów oraz zachęcanie do zdrowej rywalizacji.

Dyktando powiatowe poprzedzone było eliminacjami szkolnymi, w przeprowadzenie których zaangażowani zostali nauczyciele- poloniści pracujący w poszczególnych placówkach. Pod ich opieką uczniowie pisali dyktando, pozwalające wyłonić najlepszych i jednocześnie zakwalifikować ich do kolejnego etapu zmagań ortograficznych. W wyniku takich działań do Powiatowego Dyktanda Mistrzów Ortografii zostało zgłoszonych trzydziestu ośmiu uczniów z dziesięciu szkół. Pisali oni tekst w dwóch kategoriach wiekowych: kl. IV-VI i kl. VII-VIII oraz kategorii zespołowej.  Po dyktandzie uczestnicy udali się do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie mogli obejrzeć występ zespołu „Grzeczne dzieci” oraz uzdolnionych muzycznie uczniów Szkoły Podstawowej w Szepietowie. W tym czasie sprawdzano teksty, do których oceny powołano dwie Komisje. Prace klas IV-VI sprawdzały panie: Barbara Piszczatowska, Hanna Kostro, Hanna Czajkowska, Kinga Lubak, a prace klas starszych- Luiza Borawska, Renata Grodzka, Paulina Zawistowska, Marta Gorzkowska.

 

Laureatami zmagań ortograficznych w kl. IV- VI okazali się:

I miejsce- Maria Leśniewska z kl. V SP im. P. Skargi w Kobylinie Borzymach,

II miejsce- Gabriela Stypułkowska z kl. VIA SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie,

III miejsce- Klaudia Dudzińska kl. IV SP w Wojnach Krupach.

 

Wyróżnienia zdobyli: Aleksandra Faszczewska kl. VI i Maria Buczyńska kl. V z Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem, Kamila Koszykowska kl. VI SP nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem, Izabela Wiśniewska i Hubert Drużyński SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych, Anna Ryszewska kl. VI SP im. Szarych Szeregów w Czyżewie.

Osiągnięcia w grupie klas VII- VIII przedstawiają się następująco:

I miejsce- Aleksandra Łuniewska kl. VIII SP im. Szarych Szeregów w Czyżewie,

II miejsce- Gabriela Godlewska kl. VIII z Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem,

III miejsce- Jakub Kućmierowski kl. VIIIc SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie, Barbara Dołęgowska kl. VIII z Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem.

Wyróżnieniami cieszą się: Karol Białobrzeski kl. VII SP nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem, Kinga Giers kl. VII SP im. POW w Dąbrówce Kościelnej, Daria Zduńczyk SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych, Jakub Maciejczuk kl. VIII SP im. Komisji Edukacji Narodowej w Klukowie.

W kategorii zespół najlepsi okazali się uczniowie z Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem: Barbara Dołęgowska, Gabriela Godlewska, Maria Buczyńska, Aleksandra Faszczewska.

Wymienieni uczniowie otrzymali dyplomy, nagrody książkowe i drobne upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem. Wszystkim uczestnikom dyktanda wręczono dyplomy, a opiekunom podziękowania za przygotowanie swoich podopiecznych i współpracę z paniami, które czuwały nad właściwym przebiegiem XX Powiatowego Dyktanda Mistrzów Ortografii: Martą Gorzkowską, Anną Powojską i Heleną Krasowską- Zubczyńską.

 

Szkoła Podstawowa

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Szepietowie