Aktualności

XXI Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji


2 lutego 2017 roku odbyła się XXI Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji. Porządek sesji obejmował: sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i działalności zarządu pomiędzy sesjami; sprawozdania przewodniczących komisji z działalności komisji pomiędzy sesjami; sprawozdania z pracy stałych komisji rady powiatu wysokomazowieckiego za 2016 rok; sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Wysokiem Mazowieckiem za 2016 rok oraz sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Ponadto rozpatrzono projekty uchwał i przyjęto uchwały w sprawie:

a)      ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki;

b)      powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem;

c)      zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,

d)     wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia mienia ruchomego i wyposażenia, o wartości księgowej brutto powyżej 3500,00 złotych, stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,

e)      skargi na działalność Dyrekcji Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,

f)       projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych w związku nowym ustrojem szkolnym, wprowadzonym ustawą- Prawo oświatowe.