Aktualności

XXI Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego


16 lutego 2021 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się XXI Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI Kadencji.

 

Porządek obrad:

1 Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego.
4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i działalności zarzadu pomiędzy sesjami.
5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji pomiędzy sesjami.
6. Sprawozdanie z pracy stałych komisji rady powiatu wysokomazowieckiego za rok 2020.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacja dotycząca pracy administracji starostwa za 2020 rok.
9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał i przyjęcie uchwał w sprawie:

     a)      Ustalania na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli,

     b)      Pozbawienia odcinków starodroża drogi krajowej nr 8 kategorii drogi powiatowej,

     c)      Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu wysokomazowieckiego na 2021 rok,

     d)      Zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok,

     e)      Zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2021 rok,

     f)       Zatwierdzenia planu pracy rady na 2021 rok,

     g)      Zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie obrad.

 

Transmisja z obrad dostępna jest na naszym kanale YouTube.