Aktualności

XXVI Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego


27 września w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się XXVI Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI kadencji. W sesji wzięło udział 16 radnych.

 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu x XXV Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI kadencji.

4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i działalności zarządu pomiędzy sesjami.

5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji pomiędzy sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał i przyjęcie uchwał w sprawie:

  a) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku,

  b) zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad.

 

Podczas sesji Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński w imieniu Zarządu oraz Rady Powiatu serdecznie podziękował za ponad dwudziestoletnią pracę na rzecz powiatu obecnemu Sekretarzowi Powiatu, Czesławowi Buczyńskiemu, który po ponad dwudziestu latach pracy w Starostwie odchodzi na zasłużoną emeryturę. 

 

Transmisja z sesji dostępna jest na naszym kanale YouTube.