Aktualności

XXXIII Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego


28 sierpnia br. odbyła się XXXIII Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego  V Kadencji. Porządek obrad  obejmował: otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji, sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i działalności zarządu pomiędzy sesjami, sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji pomiędzy sesjami, interpelacje i zapytania radnych, informację o  przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za pierwsze półrocze 2018 roku, informację o przebiegu wykonaniu budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku, rozpatrzenie projektów uchwał i przyjęcie uchwał w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok oraz zasad dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem, zmian w budżecie powiatu na 2018 rok, w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/279/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji, skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

 

W obradach Sesji wziął także udział z ramienia Związku Powiatów Polskich Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego Starosta Siemiatycki Jan Zalewski, który wręczył dla Pana Bogdan Zielińskiego Starosty Wysokomazowieckiego Honorową Statuetkę Związku Powiatów Polskich za szczególny wkład w rozwój lokalny, a także działalność na płaszczyźnie ogólnopolskiej oraz przyznał Panu staroście tytuł: Samorządowiec 20-lecia.