XXXV Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI Kadencji


Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI kadencji.
  4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwal i działalności zarządu pomiędzy sesjami.
  5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji pomiędzy sesjami.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Rozpatrzenie projektów uchwal i przyjęcie uchwal w sprawie: 

           a).zmian w budżecie powiatu na 2022 rok,

           b).zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2022-2027.

 

       8.Sprawy różne.

       9.Zamknięcie obrad.    

 

Transmisja z sesji dostępna jest na naszym kanale YouTube