Aktualności

Zakończenie roku klas IV w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem


26 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica uczniowie czterech klas czwartych uroczyście zakończyli naukę w szkole średniej. 

 

O godzinie 8.00 Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie zgromadzili się w kościele pw. św. Jana Chrzciciela na Mszy świętej celebrowanej przez księdza Damiana Małkowskiego, aby podziękować za Bożą opiekę podczas czterech lat nauki oraz prosili o dary Ducha Świętego w czasie egzaminów maturalnych.

Następnie wszyscy przeszli do sali gimnastycznej. W części oficjalnej uczestniczyli: Starosta Wysokomazowiecki, Pan Bogdan Zieliński, Proboszcz Parafii pw. św. Jana Chrzciciela, ks. Ryszard Niwiński, przedstawiciele rodziców: Pani Katarzyna Komar, Pani Iwona Sokołowska i Pani Edyta Szepietowska.


W przemówieniu inaugurującym uroczystość Dyrektor Szkoły Andrzej Jamiołkowski pogratulował 101 absolwentom ukończenia nauki i życzył im zdania egzaminów na poziomie satysfakcjonującym ich samych oraz ich nauczycieli i rodziców. Zapewnił, że na zawsze pozostaną "naszymi uczniami" i będą miło witani w murach swojej szkoły.
Do absolwentów przemówili również goście. Pan Starosta Bogdan Zieliński w swym wystąpieniu wyraził nadzieję, że okres nauki w szkole średniej dla wszystkich będzie czasem mile wspominanym, życzył sukcesów, wytrwałości i dobrych wyborów w dorosłym, często trudnym, życiu. Pan Starosta docenił pracę Dyrekcji i nauczycieli, podkreślił, że absolwenci tej szkoły są bardzo dobrze przygotowani zarówno do podjęcia pracy zawodowej jak i studiów. W imieniu rodziców głos zabrała Pani Iwona Sokołowska, złożyła serdeczne podziękowania za owocną pracę całej Radzie Pedagogicznej na czele z Dyrekcją.


Pani Wicedyrektor Maria Gąsowska odebrała ślubowanie na sztandar szkoły od uczniów klas czwartych. Kolejnym punktem programu uroczystości było przekazanie sztandaru młodszemu rocznikowi.


Głos zabrali przedstawiciele młodzieży. Maturzystów reprezentowali: Natalia Choińska i Adam Szepietowski, którzy w sposób wzruszający podziękowali za cztery lata nauki, opieki i wychowywania:


"Nadszedł czas na pożegnanie. Opuszczamy szkolne mury ale wszystkie chwile tutaj spędzone będziemy chcieli ocalić od zapomnienia. Zabieramy ze sobą nie tylko wiedzę i umiejętności ale także ugruntowany system wartości oraz bezcenny bagaż doświadczeń i wspomnień i z nimi wyruszamy w dalszą drogę..."
Wyrazem gorących życzeń były wiązanki kwiatów złożone na ręce Pana Dyrektora, Pani Dyrektor, Pana Starosty, Pana Kierownika Wojciecha Mokrzewskiego i Pani Pedagog Katarzyny Maleszko.


W imieniu uczniów klas młodszych wystąpił Hubert Gromada - Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego - żegnając swych starszych kolegów i życząc im wysokich wyników na maturze.


Bardzo ważnym momentem było wręczenie świadectw z wyróżnieniem, nagród i dyplomów, tym uczniom, którzy osiągnęli sukcesy na niwie naukowej, sportowej oraz uzyskali 100% frekwencję. Najwyższą średnią w szkole - 5,47 - uzyskał Adam Szepietowski z kl. IV TE.


Następnie młodzież przeszła z wychowawcami do swoich sal, aby otrzymać świadectwa, zrobić pamiątkowe zdjęcia, podziękować za wychowanie i podzielić się planami na przyszłość. Nie zabrakło przy tym refleksji i wzruszeń.


Absolwentom życzymy spełnienia wszystkich marzeń, dobrych wyników na egzaminie maturalnym oraz trafnych wyborów edukacyjnych i życiowych.