Aktualności

Zaproszenie na Forum NGO


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
serdecznie zaprasza przedstawicieli Państwa organizacji pozarządowej do udziału w Forum NGO, które odbędzie się:
09 grudnia 2016 roku w godz. 9:00 – 16:00
w Restauracji ODESSA, ul. Przemysłowa 6, Wysokie Mazowieckie.
Forum NGO, będzie podstawą do wymiany wiedzy i doświadczeń nt. codziennej pracy NGO w kontekście aspektów prawnych, a także finansowania swoich działań.
Z uwagi na to, iż forum ma być także okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów pomiędzy lokalnymi Stowarzyszeniami, które mogą zaowocować późniejszą współpracą, zapraszamy chętne organizacje do przedstawienia krótkich (maksymalnie 5-minutowych) prezentacji swojej działalności. Z racji ograniczeń czasowych możliwość taką będzie miało maksymalnie 10 Stowarzyszeń, dlatego konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie takiej woli wraz z przesłaniem formularza rekrutacyjnego (decyduje kolejność zgłoszeń).
Podczas forum przewidziany jest obiad i przerwa kawowa.
Serdecznie zapraszamy do udziału.