Aktualności

Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego z absolutorium i wotum zaufania


Podczas VII Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego VI kadencji w dniu 27 maja Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

 

Wstępem do udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu było uzyskanie wotum zaufania. Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński przedstawił Raport o Stanie Powiatu Wysokomazowieckiego za 2018 rok, który zawiera podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu.

 

- Po raz pierwszy w historii jednostki samorządowej, jaką jest powiat, taki raport jest przedstawiany na sesji rady, która to rada udziela bądź nie udziela wotum zaufania właściwej jednostce samorządu terytorialnego - powiedział na wstępie Starosta. – Państwo radni, jak również mieszkańcy naszego powiatu, mieszkańcy całego kraju, mogą się z nim zapoznać na stronie internetowej naszego starostwa.

 

Po szczegółowym przedstawieniu raportu i krótkiej dyskusji Rada Powiatu Wysokomazowieckiego jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wysokomazowieckiego wotum zaufania.

 

- Chciałbym podziękować za wotum zaufania - powiedział Bogdan Zieliński. - Mam nadzieję, że jako zarząd, nigdy tego zaufania nie stracimy. Ponadto deklaruję, że w każdej ważnej sprawie jesteśmy w stanie wznieść się ponad swoje partykularne interesy na rzecz współpracy.

 

 

W dalszej części sesji Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński, w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2018 rok.

 

- Powiat jest specyficzną jednostką, która w dużej części opiera się o subwencje i dotacje, a w roku ubiegłym udało nam się tych dotacji sporo pozyskać, szczególnie, jeśli chodzi o zadania inwestycyjne - powiedział starosta. - Realizujemy od zawsze bardzo szeroki program modernizacji dróg powiatowych, ten program zawsze jest bardzo napięty, bardzo ambitny, i cieszę się niezmiernie, że w zasadzie zawsze udaje nam się go zrealizować w takim zakresie, z jakiego jesteśmy zadowoleni.

 

Oprócz realizacji dużych inwestycji drogowych za kwotę ponad 35 mln zł., dodatkowo zakupiono sprzęt do utrzymania dróg za kwotę ponad 518 tys. zł. Spośród innych zrealizowanych wydatków starosta wymienił, m.in. dofinansowanie do zakupu samochodu i psa służbowego dla Policji, rozpoczęcie wydatkowania środków na projekty unijne, m.in. na doposażenie pracowni ZSOiZ  w Ciechanowcu, rozbudowę Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem, modernizację pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem. Ponad 5 mln. zł.  zainwestowano w Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach, 400 tys. zł. przekazano na  budowę klatki schodowej w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem.

 

 - Realizacja tych zadań inwestycyjnych nie byłaby możliwa bez zaciągnięcia kredytu – powiedział starosta. - Łącznie wydatki inwestycyjne wyniosły 42 mln. 804 tys. 447 zł., trzeba było zaciągnąć kredyt w wysokości 3 mln. 600 tys. zł. Ten kredyt, przy realizacji dróg  dla dwóch gmin, powiat przesunął na rok bieżący, te środki wrócą do budżetu gdy inwestycja zostanie wykonana. Dobrą stroną tego budżetu był wzrost dochodów z podatku PIT  powyżej szacunków Ministerstwa Finansów. Wynika to ze wzrostu wynagrodzeń w powiecie wysokomazowieckim.  

 

- Rok poprzedni był finansowo bardzo dobrym, historycznym rokiem, w którym osiągnęliśmy bardzo duży progres, jeśli chodzi o dochodowość do budżetu i wydatkowanie środków na cele rozwojowe, inwestycyjne. W związku z powyższym, w imieniu Zarządu Powiatu proszę Wysoką Radę o przyjęcie sprawozdania i udzielenie z tego tytułu absolutorium dla Zarządu Powiatu - zakończył swoje wystąpienie Starosta.

 

Po przedstawieniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok, Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu powiatu za 2018 rok i wniosku komisji o udzielenie absolutorium z tego tytułu, a także pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2018 rok, Rada Powiatu Wysokomazowieckiego jednogłośnie przyjęła uchwały:

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego,

- w sprawie udzielenia  absolutorium Zarządowi Powiatu Wysokomazowieckiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 rok.

 

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem o stanie Powiatu Wysokomazowieckiego za 2018 rok na stronie BIP

oraz obejrzenia relacji z VII Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego na naszym kanale YouTube.