Aktualności

Zasłużony dla edukacji ekonomicznej - zapraszamy do zgłaszania kandydatur!


Dobiega już końca konkurs plastyczny "Zasłużony dla edukacji ekonomicznej - projekt statuetki nagrody", w ramach którego zostanie wybrany wzór statuetki będącej nagrodą dla osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla podnoszenia świadomości ekonomicznej przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży i edukacji w tym zakresie.

W związku z tym Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatur osób i instytucji zasłużonych dla edukacji ekonomicznej. Edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży jest inwestycją w nowe lepsze jutro naszego społeczeństwa. Dlatego chcielibyśmy uhonorować symboliczną statuetką osoby i instytucje, które są otwarte na potrzeby młodego człowieka, którym zależy na kształceniu mądrych, świadomych i podejmujących zasadne decyzje ekonomiczne, młodych ludzi. Zapraszamy do tego, abyście Państwo również doceniali i motywowali zarazem osoby i instytucje aktywne w tym zakresie, którym zależy na naszych dzieciach i młodzieży - za ich działalność, aktywność, zrealizowane inicjatywy, które w sposób znaczący wpłynęły/wpływają na rozwój świadomości ekonomicznej wśród naszej lokalnej społeczności.

Kandydatury do wyróżnienia statuetką należy składać do 10 czerwca 2015 r. w formie pisemnej na Formularzu wniosku do Sekretariatu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem (ul. Jagiellońska 14, Wysokie Mazowieckie).

Uroczyste wręcznie statuetek odbędzie się podczas obchodów "Dni z powiatem wysokomazowieckim" 28 czerwca 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania pamiątkowej statuetki "Zasłużony dla edukacji ekonomicznej" znajdują się w Regulaminie.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!