Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie

CYFROWY POWIAT

współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej
odporności na zagrożenia  REACT –EU

Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Cel projektu:

Wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

 • zakup urządzenia sieciowego UTM,
 • zakup systemu monitorowania sieci oraz zachowania pracowników urzędu podczas pracy na komputerach,
 • szkolenie z metod ochrony i analizy ruchu internetowego oraz możliwości konfiguracji urządzenia UTM,
 • zakup serwera plików do tworzenia kopii zapasowych danych, systemów oraz oprogramowania istotnego dla działania urzędu,
 • zakup szybkiego i bezpiecznego skanera do przyśpieszenia pracy kancelarii urzędu w celu usprawnienia elektronicznego obiegu dokumentów i szybszego ich wprowadzania do systemu EOD,
 • zakup dwóch sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych,
 • diagnoza cyberbezpieczenstwa.

Planowane efekty:

 • cyfryzacja urzędu poprzez nabycie sprzętu i licencji niezbędnych do realizacji e-usług i pracy,
 • rozwój potencjału urzędu w zakresie realizacji usług publicznych na drodze elektronicznej,
 • podniesienie  poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • usprawnienie elektronicznego obiegu dokumentów i szybszego ich wprowadzania do systemu EOD.

Wartość projektu:  169 224,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 169 224,00 PLN

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie