Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie

NOWOCZESNE E-USŁUGI DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną

Cel projektu:
Usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności Powiatu Wysokomazowieckiego.
Projekt ma na celu poprawę dostępności, jakości i efektywności usług publicznych świadczonych w jednostkach:

 • Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem,
 • Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu,
 • Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie,
 • Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem,
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem,
 • Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem,
 • Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach

poprzez wdrożenie ogólnodostępnego portalu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, czego konsekwencją będą korzyści dla lokalnej społeczności poprzez znaczne uproszczenie postępowań administracyjnych, poprawę w zakresie transparentności, komunikacji i informacji pomiędzy powiatem, a mieszkańcami powiatu oraz zwiększenie bezpieczeństwa danych w zasobach informatycznych powiatu.


Planowane efekty:

 • osiągnięcie określonego poziomu użytkowania e-usług,
 • podwyższenie stopnia dostępności do infrastruktury informatycznej,
 • zmniejszenie czasochłonności i utrudnień związanych z „tradycyjną” administracją samorządową i szkolną,
 • podwyższenie funkcjonalności dotychczasowych e-usług,
 • udostępnianie zasobów rejestrów publicznych,
 • rozwój systemów informacji przestrzennej (e-mapa, e-zasoby geodezyjne, e-inwestor).

Wartość projektu: 3 535 684,20 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 3 005 331,57 PLN


Harmonogram realizacji projektu:
1. Termin rozpoczęcia realizacji projektu – 29.10.2021 r.
2. Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu – 30.09.2023 r.
3. Planowany termin finansowego zakończenia realizacji projektu – 31.10.2023 r.


Główne etapy projektu:
1. Uruchomienie e-usług w starostwie powiatowym oraz w jednostkach organizacyjnych.
2. Promocja projektu.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie