Nazwa zadania:

Modernizacja drogi powiatowej Nr 2065B na odcinku Pęzy – Dworaki Staśki

Wartość dofinansowania w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 2.000.000,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 2.587.036,49 zł.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja (remont) drogi powiatowej Nr 2065B na odcinku Pęzy – Dworaki Staśki zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1219, 1218, 1066/3, 1065/1, 1200/2, 1093/1, 1060/10, 1060/8, 1059/4, 1058/4, 1056/6, 1082/3, 1081/3, 1080/1, 1079/3, 1079/5, 1078/5, 1078/3, 1055/4 – obręb Drągi, 1043 – obręb Dworaki-Pikaty, gmina Sokoły oraz zakup i dostawa sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania drogi powiatowej – ciągnika wraz z osprzętem.

Data udzielenia Promesy do realizacji zadania: 18.06.2024 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie