Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Bezpieczna droga do MLEKOVITY warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu wysokomazowieckiego – Etap II


Wartość dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 – 2 324 032,97 zł

Całkowita wartość inwestycji – 4 674 455,63 zł
Długość odcinka: 4,661 km


Zakres prac obejmuje:


Odcinek I:
 wykonanie robót drogowych,
 budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia ulicy,
 budowy jezdni drogi powiatowej z betonu asfaltowego,
 budowy dodatkowych pasów ruchu do skrętu w prawo na drodze powiatowej,
 budowy zatok parkingowych,
 budowy ciągów pieszo-rowerowych,
 budowy chodników dla ruchu pieszych,
 budowy zjazdów,
 przebudowa oświetlenia ulicznego,
 przebudowa sieci doziemnej telekomunikacyjnej.

Odcinek II:
 wykonanie robót drogowych,
 przebudowa istniejących przepustów z rur żelbetowych o Ø 80 – 100 cm,
 budowa zatok autobusowych,
 utwardzenie poboczy płytami ażurowymi,
 umocnienie rowów przydrożnych elementami prefabrykowanymi,
 umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie