Dofinansowano ze środków pochodzących z budżetu państwa


Nazwa projektu:
Dobudowa ciągów komunikacyjnych łączących SOR z Oddziałami Szpitalnymi oraz Diagnostyką Obrazową w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem


Wartość dofinansowania dotacji celowej z budżetu państwa: 400 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 4 126 380,19 zł
Na zakres rzeczowy zadania składają się roboty budowlane prowadzone w ramach rozbudowy i modernizacji Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem – Etap I „przebudowa i dostosowanie SOR, budowa lądowiska z tunelem i wiatą oraz dobudowa klatki schodowej wraz z windą dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem w pakiecie: Dobudowa klatki schodowej wraz z windą.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie