Nazwa zadania:

Remont drogi powiatowej w miejscowości Kobylin-Kuleszki

Wartość dofinansowania w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 1.957.914,68 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 2.060.962,83 zł.

Przedmiotem zamówienia jest remont (modernizacja) drogi powiatowej w miejscowości Kobylin-Kuleszki – roboty budowlane, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. gruntów: 104 – obręb Kobylin-Kuleszki, 131 – obręb Zalesie Łabędzkie, gmina Kobylin Borzymy oraz zakup
i dostawa sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania drogi powiatowej – ciągnika.

Data udzielenia Promesy do realizacji zadania: 18.03.2024 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie