Nazwa zadania:

Budowa budynku użyteczności publicznej
– Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem – etap I”

Wartość dofinansowania w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 25.000.000,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 35.278.929,10 zł.

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku użyteczności publicznej – Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, lokalizowanego na działce o nr ewid. 1515/22
w miejscowości Wysokie Mazowieckie położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Wysokie Mazowieckie – I etap budowy: stan surowy zamknięty z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi oraz pracami wykończeniowymi.

Data udzielenia Promesy do realizacji zadania: 18.03.2024 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie