Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem

Wartość dofinansowania w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 2.000.000,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 2.643.654,62 zł.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 2072B ulica Ludowa
w mieście Wysokie Mazowieckie w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz zakup i dostawa sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania drogi powiatowej: posypywarka hakowa, pług do odśnieżania, remonter drogowy.

Data udzielenia Promesy do realizacji zadania: 04.04.2024 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie