Nazwa zadania:

Remont powiatowej infrastruktury drogowej w mieście Ciechanowiec

Wartość dofinansowania w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 2.000.000,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 2.352.291,98 zł.

Przedmiotem zamówienia jest remont (modernizacja) drogi powiatowej w miejscowości Ciechanowiec ul. Kuczyńskiej – roboty budowlane, zlokalizowanej na działce o nr ewid. gruntów: 321 – obręb Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec oraz zakup i dostawa sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania drogi powiatowej: przyczepa hakowa dostosowana do współpracy z ciągnikiem rolniczym, rama pośrednia do montażu posypywarki na przyczepie hakowej, posypywarka, kontener budowlany, kosiarka bijakowa tylno-czołowa, pług do odśnieżania.

Data udzielenia Promesy do realizacji zadania: 22.04.2024 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie