Nazwa zadania:

Remont i renowacja frontowego i ogrodowego wejścia do budynku zabytkowego dworu

Wartość dofinansowania w ramach programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków: 107 330,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 136 530,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania uwzględnia przede wszystkim prace związane
z remontem i renowacją frontowego i ogrodowego wejścia do budynku zabytkowego dworu zlokalizowanego w obrębie miejscowości Mazury:

  1. Zakup i montaż drewnianych drzwi wejściowych do dworu w Mazurach;
  2. Zakup i montaż okładzin z piaskowca portyków i schodów;
  3. Renowacja istniejących oryginalnych elementów balustrady i okładzin schodów;
  4. Zakup i montaż balustrady z piaskowca;
  5. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej frontowego i ogrodowego wejścia
    do budynku dworu.

Zadanie zrealizowane zostanie w formie udzielenia przez Powiat dotacji, o której mowa
w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Data udzielenia Promesy do realizacji zadania: 16.11.2023 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie