Dofinansowano ze środków pochodzących z budżetu państwa

Nazwa zadania:

Dostosowanie infrastruktury serwerowej do obowiązujących przepisów prawa poprzez wymianę infrastruktury serwerowej wraz z wyposażeniem zapasowej serwerowni oraz uruchomieniem systemu do replikacji danych pomiędzy nową, a już istniejącą serwerownią Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem

Wartość dofinansowania pochodzącego z dotacji ogólnej z budżetu państwa: 1 280 000,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 1 600 000,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania uwzględnia wymianę infrastruktury serwerowej wraz
z wyposażeniem zapasowej serwerowni oraz uruchomieniem systemu do replikacji danych pomiędzy nową, a już istniejącą serwerownią Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, w tym dostawa i wdrożenie: serwerów systemów zwirtualizowanych, serwerów bazodanowych, macierzy, oprogramowania, przełączników sieciowych, zasilaczy awaryjnych, szaf serwerowych.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie