Dofinansowano ze środków pochodzących z budżetu państwa

Nazwa zadania:

Modernizacja Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie – Etap I

Wartość dofinansowania pochodzącego z ogólnej rezerwy budżetowej: 304 000,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 631 000,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania uwzględnia przede wszystkim prace związane
z modernizacją sali gimnastycznej z pomieszczeniami towarzyszącymi, wymianą stolarki okiennej oraz dociepleniem i wymianą pokrycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie