Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2042B Kobylin Borzymy – Czajki

Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 5 385 849,30 zł
Całkowita wartość inwestycji – 10 806 406,81 zł
Długość odcinka: 4,320 km


Zakres prac obejmuje:
 wykonanie jezdni, poboczy, chodnika, opaski,
 budowę i przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi,
 budowę i przebudowę rowów drogowych wraz z odcinkami rowów bezodpływowych,
 budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych wraz z przepustami w ciągu rowów drogowych,
 budowę kanału technologicznego,
 budowę i przebudowę przepustów drogowych,
 budowę kanalizacji deszczowej,
 budowę kanalizacji kablowej.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie