Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053B na odcinku Kalinowo Solki – Chojane Sierocięta – dr. pow. Nr 2052B


Wartość dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 3 395 725,91 zł
Całkowita wartość inwestycji – 6 885 485,33 zł
Długość odcinka: 4,791 km
Zakres prac obejmuje:
 wycinkę drzew i krzewów,
 roboty rozbiórkowe,
 roboty ziemne,
 wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego gr. 25 cm,
 wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego gr. 15 cm,
 wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 8 cm,
 wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm,
 wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm,
 wykonanie zjazdów indywidualnych z mieszanki kruszywa niezwiązanego gr. 20 cm,
 wykonanie zjazdów publicznych w betonu asfaltowego gr. 4+8 cm
 wykonanie przepustów pod koroną drogi,
 wykonanie przepustów Ø40 cm i Ø60 cm pod zjazdami,
 umocnienie rowów z płyt ażurowych,
 ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 10 cm,
 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 ustawienie barier ochronnych stalowych.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie