Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2070B Lubowicz Byzie – Lubowicz Wielki


Wartość dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 1 898 025,60 zł
Całkowita wartość inwestycji – 2 398 489,92 zł
Długość odcinka: 2,638 km
Zakres prac obejmuje:
 wykonanie robót ziemnych,
 wykonanie wzmocnienia podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie,
 wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4+4 cm,
 wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjazdach na dr. gminne,
 wykonanie renowacji rowów przydrożnych,
 wykonanie nawierzchni żwirowej na zjazdach gospodarczych,
 wykonanie oznakowania pionowego.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie