Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2074B Dąbrowa Wielka – Dmochy Wypychy


Wartość dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 2 744 264,35 zł
Całkowita wartość inwestycji – 3 445 396,71 zł
Długość odcinka: 2,722 km


Zakres prac obejmuje:
 wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 cm,
 wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 cm,
 wzmocnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym,
 wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
 przebudowa przepustów pod koroną drogi i na zjazdach,
 wykonanie renowacji rowów przydrożnych,
 wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjazdach na drogi gminne,
 wykonanie nawierzchni żwirowej na zjazdach gospodarczych,
 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie