Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2090B w m. Wyszonki Kościelne

Wartość dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 962 524,18 zł
Całkowita wartość inwestycji – 2 156 778,66 zł
Długość odcinka: 0,860 km

Zakres prac obejmuje:
 wykonanie konstrukcji jezdni,
 wykonanie chodników dla ruchu pieszych,
 wykonanie zjazdów do posesji,
 wykonanie parkingów dla samochodów osobowych,
 przebudowę zatoki autobusowej,
 remont przepustu pod drogą,
 poprawę odwodnienia drogi,
 przebudowę sieci telekomunikacyjnej kolidującej z inwestycją.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie