Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2107B Trzaski – Radziszewo Sieńczuch

w lok. 0+270 – 4+110,80


Wartość dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 – 1 658 170,09 zł
Całkowita wartość inwestycji – 3 330 822,71 zł
Długość odcinka: 3,841 km


Zakres prac obejmuje:
 wykonanie nawierzchni bitumicznej grubości 4+4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR 2 AC 11 S 50/70 i AC W 50/70,
 profilowanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni brukowcowej kruszywem łamanym 0,31,5 stabilizowanym mechanicznie,
 frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej i wzmocnienie jej kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie,
 korekta oznakowania pionowego,
 budowa przepustów na zjazdach,
 renowacja istniejących rowów przydrożnych,
 wykonanie nawierzchni żwirowej na zjazdach gospodarczych,
 wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie