Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2616B ul. Drohicka od km 0+000 do km 1+000 oraz drogi Nr 2095B na odcinku Ciechanowiec – Tworkowice w lok. 1+000 – 1+280


Wartość dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 1 541 223,44 zł
Całkowita wartość inwestycji – 3 097 108,48 zł
Długość odcinka: 2,980 km
Zakres prac obejmuje:
 wycinkę drzew i krzewów,
 roboty rozbiórkowe,
 roboty ziemne,
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C50/30,
 wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 5 cm,
 wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4 cm,
 wykonanie przepustów pod koroną drogi,
 wykonanie przepustów Ø40 cm pod zjazdami,
 umocnienie skarp rowów geokratą,
 wykonanie zjazdów indywidualnych żwirowych gr. 20 cm,
 wykonanie zjazdów bitumicznych na drogi gminne i dojazdowe gr. 4+5 cm,
 wykonanie oznakowania pionowego,
 ustawienie barier ochronnych stalowych.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie