Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B w m. Krzeczkowo Mianowskie


Wartość dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 1 486 251,04 zł
Całkowita wartość inwestycji – 1 859 418,95 zł
Długość odcinka: 0,870 km


Zakres prac obejmuje:
 rozbudowę z przebudową drogi powiatowej Nr 2072B,
 przebudowę oraz budowę zjazdów indywidualnych i publicznych wraz z przepustami,
 budowę chodników dla ruchu pieszych,
 budowę zatoki autobusowej w km 0+497,50,
 budowę rowu krytego,
 przebudowę przepustu pod koroną drogi w km: 0+164,50,
 wycinkę drzew i krzewów.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie