Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B w m. Rosochate Kościelne


Wartość dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 596 890,59 zł
Całkowita wartość inwestycji – 1 197 853,72 zł
Długość odcinka: 0,432 km


Zakres prac obejmuje:
 przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B w m. Rosochate Kościelne od km 0+000,00 do km 0+432,00 wraz z przebudową zjazdów na posesje,
 przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2072B i 2081B,
 budowę chodników,
 wycinkę drzew i krzewów.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie